Poradna

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE JÓGY A KONZULTACE

Soukromé individuální lekce jógy jsou možné na základě osobní dohody. Jedná se zejména o pravidelně se opakující lekce, vyjímečně o jednorázové konzultace. Tato setkání jsou zaměřena na sestavení individuální jógové praxe pro nápravu tělesných, emočních, zdravotních a psychických potíží. Při prvním setkání se společně dohodneme jaký je váš záměr, s čím přicházíte, a co vás zajímá. Vlastní pravidelné individuální hodiny jsou pak zaměřeny na objasnění vybraných témat, ukázky a nácvik navržených technik. Jógová praxe vám bude “ušitá na míru” dle vašich potřeb a přání.

Cena 1.200 Kč / 60 min individuální lekce / osoba

TERAPEUTICKÉ KONZULTACE A OSOBNÍ VEDENÍ

Jedná se o jednorázové osobní konzultace na vaše aktuální „životní téma“, ať už jsou to vztahy, děti, zaměstnání, životní cíle a milníky, fyzické či psychické potíže, životní styl apod. Při sezení nahlížím do vaší numerologické mřížky, popř. horoskopu, a v případě vhodnosti využívám řízenou imaginaci pro nalezení vašich odpovědí. Z našeho společného sezení si mimo jiné odnesete doporučení “jak dál”, případně kam se obrátit pro další odbornou pomoc a podporu, jaké doplňky stravy využít, z jaké literatury čerpat, jaké semináře navštívit, a mnoho dalšího.

Cena 1.800 Kč / 90 min osobní konzultace / osoba

ASTROLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Toto poradenství je zacíleno na sestavení a objasnění osobního horoskopu se zaměřením na určitou oblast vašeho života, která vás zajímá či trápí. Výklad osobního horoskopu naznačí jaké máte talenty nebo naopak omezení, proč se kolem vás opakovaně dějí některé věcí, jakým směrem se v životě ubírat, kdy je čas na změnu apod. Horoskop vám předně umožní poznat se a díky tomu najít svoji cestu životem. Při výkladu využívám další techniky jako je numerologie, výkladu snů a symbolů, afirmace, vizualizace a řízené imaginace. Jejich výběr závisí na tématu, se kterým na toto osobní setkání přijdete. Více k osobnímu vedení na www.spirityoga.cz/poradenstvi/

Cena 1.800 Kč / 90 min výklad horoskopu / osoba

DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJEM OBERON

Měření přístrojem OBERON je zaměřené na celkovou diagnostiku organismu. Ve výsledku vám ukáže jaké je celkové pH organismu, jakou energetiku organismus má, jaké orgány jsou oslabené, jakými patogeny je tělo zatížené a kde. Diagnostika probíhá ve dvou fázích, resp. termínech. První sezení trvá necelou hodinu, kdy vás přístroj měří, kdy společně vyplníme diagnostický dotazník, a kdy si budeme povídat o tom s čím přicházíte. Na druhém sezení si vysvětlíme a popíšeme samotný výsledek měření, o čem vypovídají naměřené hodnoty, a co s tím. Při konzultaci navrhuji doporučení z oblasti stravování, doplňků stravy, tělové péče a dalších podpůrných metod. Popř. doporučuji kontakt na konkrétní specialisty. OBERON vám ukáže cestu ke zdraví, po ní však musíte vykročit sami…

Cena 900 Kč / 60 min měření přístrojem / osoba
Cena 1.200 Kč / 90 min analýza k výsledku měření / osoba

Setkání se konají v prostorách SPIRITCENTRA, Plzeňská 485, Králův Dvůr nebo online. V případě zájmu mne kontaktujte telefonicky na
773 600 959 nebo emailem alena.vejrikova@gmail.com