Dechové techniky a Pránajáma…

Dech je náš nebližší přítel a učitel,
klíč k vnitřnímu světu.

Dech je základem jógy

Je to základní osa našeho bytí. Do života vstupujeme s nádechem a s výdechem jej opouštíme. Všechen náš každodenní život sestává z jednotlivých nádechů a výdechů. Zatímco bez jídla jsme schopni vydržet několik týdnů, bez vody několik dní, bez dechu nelze vydržet déle než pár minut.

Dýchání je proces

Tento proces běží v lidském těle samostatně. Zrcadlí tělesné, duševní a mentální stavy člověka. Jestliže z dechu lze rozpoznat naše emoce, city, postoje či rozpoložení, pak logicky lze prostřednictvím dechu „kontrolovat“, ovlivňovat, některé procesy v lidském organismu. Dech se tak stává nejbližším přítelem a učitelem na naší jógové cestě. Je klíčem k našemu vnitřnímu světu. Kde je dech, tam jde i pozornost, a kde je pozornost, tam je i jóga. Zkuste se soustředit na svůj dech, sledujte, nekontrolujte.

Dechem můžeme ovlivňovat emoce

Můžeme se ladit a vylaďovat jako hudební nástroj. Prostřednictvím dechu můžeme dojít ke sjednocení nejen sami se sebou, ale i s přírodou. Dechový rytmus lidského organismu totiž odráží rytmy přírody (den a noc, příliv a odliv, otevírání a zavírání květů, úplněk a novoluní). Zkuste si zakrýt uši a „zaposlouchat se“ do vlastního dechu. Prvním naším úkolem je tedy uvědomění si dechu vůbec a jeho pozorování. Jeho hloubky, rytmu, intenzity, zvuku, prostoru, kde se v těle tvoří, pocitů s ním spojených apod. Teprve poté postupně přidáváme nácvik dechových technik a pránájámu, neboli kontrolu životní energie.

Prána je životní síla, kosmická energie

Je to energie, která vyživuje veškeré živé na Zemi. Je spojením mezi hmotou, vědomím a myslí. Prána rovná se dech, kosmická energie a Ájáma znamená kontrolovat, regulovat. Pránu přijímáme společně s naším dechem. První nejsilnější nádech v našem životě je při zrození, kdy vstupujeme do tohoto světa. Některé staré spisy dokonce hovoří o tom, že počet nádechů a výdechů určuje délku našeho života. Čím je jich méně, tedy dech je delší a hlubší, tím se náš život prodlužuje. Pránajáma je tedy uměním ovládat životní sílu a energii.

Dechové techniky a pránájámu praktikujeme zejména v sedu (sukhásana, siddhásana, padmásana, vadžrásana), ale můžeme v případě potřeby praktikovat i na židli. U sedů je páteř vzpřímená a díky tomu je bránice a ostatní pomocné svaly v nejlepším výchozím postavení. Avšak u některých technik můžeme ležet na zádech, třeba s pokrčenými koleny.

Zdravotní a duševní účinky dechových technik

Dýchání je proces, který běží v lidském těle samostatně, díky autonomním procesům mozku. Je to však proces, který můžeme regulovat svojí pozorností a vůlí. A právě kontrola dechu může pomoci, když jsme v napětí, ve stresu, když se „necítíme ve své kůži“. Dechová pránájámická cvičená nás mohou naučit jak najít svůj vnitřní klid, jak se „nastartovat“ pro plnění svých každodenních povinností, jak napomoci organismu k jeho pročištění, a nejen na tělesné úrovni, ale zejména na psychické a emoční.

Vyzkoušejte dechové techniky online podle naší Jógové videotéky nebo se přihlaste na víkendový Minikurz jógy, který pořádáme pravidelně třikrát do roka na Berounsku v našem jógovém studiu SPIRITCENTRUM.