Co je jóga?

Jóga je bez hranic, je věčná a nekonečná.
Jóga je vědomí, jež nikdy nespí, život, jenž nikdy neumírá,
Světlo, jež září navěky, v tobě i mimo tebe,
Bez počátku a konce.

Svámí Mahéšvaránanda

Sanskrtský název pro jógu je „judž“

Význam tohoto slova je spojení, sjednocení, jednota. Někdy se též překládá jako „jho“, což může vyvolat představu askeze a nátlaku. Tento pojem neznamená jen spojení těla, mysli a ducha, ale zejména spojení jedince s vesmírem, jednotu individuálního vědomí s čistým božským vědomím.

Jóga je nauka

Zkušenostní věda o těle, mysli a duši. Je to osobní zkušenost, odvaha „zažít se“, poznat se, vyzkoušet sama sebe, řád, sebedisciplina, schopnost být a existovat, vědět, znát a učit se. Je to cesta, na které se nikdy nepřestaneme učit, vedoucí k sebepoznání a vlastní změně, vedoucí ke středu našeho bytí, vedoucí od chaosu uvnitř nás, k řádu a pořádku v našem nitru. Je to stav čistého bytí, být ve svém středu, umění být tady a teď, zastavit mysl, obrátit pozornost dovnitř, schopnost ponořit se do sebe, být v harmonii se sebou, ale i celkem, být vlastním pánem svého těla a mysli. Je to stav celistvosti a jednoty, sjednocení protikladů.

Traduje se, že jóga je stará přes pět tisíce let

Samotné kořeny jógy sahají do dávné doby, kdy staří rišiové (mudrci), žijící mimo civilizaci, sledovali zvířata v přírodě a různé jevy, až po guruji, kteří na základě vlastní zkušenosti vyvinuli ásany tak, jak je známe dnes. Zajímali se i o stravu, zdraví. Jóga se vyvíjela souběžně s dalšími náboženstvími na Východě, ale není náboženstvím. Toto prastaré učení, které se utvářelo mnoho tisíc let na základě osobních zkušeností praktikujících, bylo dlouho tajnou naukou, a předávalo se jen z učitele na žáka. První zmínky o systému jógy jsou ve starých védských spisech jako jsou Upanišady, Bhagavadgíta a jiné, které byly původně jen pro vyvolené kněží. Základní směry jógy se začaly vyvíjet 1000 let př. n. l. Jejich cílem bylo dosažení osvícení. Rádžajóga – Džňánajóga – Karmajóga – Tantrajóga – Bhaktijóga – Hathajóga.

Poslední z nich jmenovaná Hathajóga je přípravou na královskou, nejvyšší, Rádžajógu. Tradice Hathajógy se soustředí na ásany, dechová cvičení, očistné techniky, přičemž cílem je kontrola nad myslí a tělem. Pojem Hathajóga vyjadřuje propojení protikladných principů Ha (Slunce) a Tha (Měsíc). Cílem je jejich rovnováha a nastolení harmonie těla a mysli.

Ha Tha
Slunce Měsíc
Mužský princip Ženský princip
Levá hemisféra Pravá hemisféra
Rozum, logika a analýza Intuice, cit a imaginace
Aktivní Přijímání
Teplo Chlad
Den Noc
Nádech Výdech

Dozvědět se více o nauce jógy můžete na víkendových Minikurzech jógy, které probíhají pravidelně třikrát do roka ve SPIRITCENTRU, Králův Dvůr (Berounsko).