Pro lektory

Třídílný cyklus praktických seminářů pro lektory jógy, terapeuty, kouče

Výuka relaxačních a meditačních technik

Cyklus je určen pro všechny odborníky, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti relaxačních a meditačních technik, mají zájem poznat, co se za nimi skrývá, co se v lidském organismu odehrává, jak jednotlivé techniky fungují, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak techniku pro své klienty vybrat a připravit, a jaká mohou při meditační praxi nastat úskalí.

Jedná se o tři víkendové zážitkové semináře, které v sobě prolínají teorii s praxí. Jednotlivé semináře na sebe obsahově navazují a postupně rozvíjí téma do hloubky. Cyklus je možné zvládnout jako „balíček“ v průběhu jednoho roku. Anebo každý zvlášť, avšak za předpokladu absolvování vždy předcházejícího semináře.

Absolventi jednotlivých seminářů získají po ukončení zdarma měsíční přístup do online Jógové videotéky moje.spirityoga.cz, kde se mohou inspirovat meditačními technikami, prožitkovými vizualizacemi, řízenými imaginacemi a meditačními technikami. Ke každému víkendu obdržíte skripta a další písemné podklady.

Přijďte se naučit, jak předávat umění meditace a relaxace svým klientům. Těším se na setkání a sdílení!

Obsah víkendů

I. víkend - ZÁKLADY RELAXAČNÍCH A MEDITAČNÍCH TECHNIK
II. víkend - PROŽITKOVÁ RELAXACE A ŘÍZENÁ IMAGINACE V MEDITACÍCH
III. víkend - LÉČIVÁ MEDITACE

Další informace

Časový harmonogram víkendů
Cena